05 Mar 2017

Reunións 4 marzo

Este sábado as distintas unidades fixeron: -lobecos:

05 Mar 2017

Este sábado as distintas unidades fixeron:

-lobecos: redactaron unhas cartas para enviar a outras manadas de grupos que van ao Jamscout e así coñecerse antes de ir en verán. Tamén tiveron tempo para xogar ao boti-boti e ao brilé na praza de Madariaga. Destacar que unha nova axudante vino axudar ao kraal e que hai un novo lobeco na manada!

-rangers: tiveron un obradoiro de figuras tridemensionais con papel.

-pioneiros: seguiron planificando a súa empresa e outras actividades que queren organizar.

-rotas: fixeron unha asamblea de Clan na que avaliaron o feito até agora e detectaron os problemas que estàn tendo para fixar solucións.

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment