↑ Volver a Grupo

Unidades

As ramas según idade son as seguintes:

Lobecos: 8 a 11 anos

Rangers: 11 a 14 anos

Pioneiros: 14 a 16 anos

Rotas: 16 a 19 anos

Kraal: >19