↑ Volver a Recursos

Documentación útil

FICHA DE INSCRICIÓN NUEVA GRUPO SCOUT STOASNUEVA Ficha de inscripción Scout Stoas, debe ser acompañada dunha fotocopia do DNI (se ten) e dunha foto tamaño carné.

+Ficha sanitaria, debe ser acompañada dunha fotocopia da tarxeta da seguridade social ou seguro privado e un informe médico.

modelo autorización toda a xeira

modelo autorización menores en coche